Věra (Petra) Pitrmanová

Vzdělání:
Rehabilitace
FTVS
V Německu absolvovala lektorský kurz Škola zad
a z dalších např.:
Bobath koncept
Neurodynamika
Spirální dynamika
Viscerální terapie - mezinárodní platnost
Manuální a reflexní terapie (prof.Lewit)
Léčba idiopatické skoliózy (dle Schrott, dle Brunkow, v kontextu moderní kineziologie)
Posturální korekce, terapie dle L. Mojžíšové, dle Koláře, Feldenkraisova metoda a další
 

Praxe:
40 let praxe ve fyzioterapii, pracovala na Neurologické klinice VFN Praha
2 roky pracovala v Německu
dosud pracuje na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha. Učila Fyzioterapii na FTVS,II.LF UK a dosud učí na 1.LF UK a na doškolovacích kurzech pro fyzioterapeuty, přednáší na seminářích a konferencích

(C) 2011 itpruvodce.cz