Provozní řád

Relaxační sál

Cvičení rodičů a dětí, cvičení s kojenci, pohybové hrátky pro předškoláky, zdravotní cvičení pro seniory a tělesně postižené, jóga, pilates.

1.Před vstupem do šatny jsou cvičenci povinni se přezout a použít šatnu , zde si uzamknou své osobní a cenné věci. Malým dětem s uzamčením šatny pomůže  jejich doprovod.V prostorách klubu si ukládají cvičenci své věci na místo tomu určené, v případě nerespektování pravidla za odložené věci neručíme.

2.Vstup do sálu je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) je mimo prostor šatny je zakázáno.

3. Návštěvník přítomný v sále neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.

4. Je povoleno mít s sebou své pití anebo je možnost koupit si balenou vodu a jiné nápoje v klubu.

5.Veškeré úkony jsou prováděny podle pokynů vyučujícího, který zajišťuje bezpečnost.

 

6. Osvětlení sálu, reprodukční zařízení nebo další elektrospotřebiče v průběhu hodiny ovládá pouze vyučující .

 

7. Regulaci topení v sále i prostorách šaten v době hodiny ovládá pouze vyučující.

 

8. Otvírání oken, větrání v době vyučování zajišťuje pouze vyučující.

 

9. Není dovoleno bez pokynu vyučujícího  používat v sále nářadí ani s ním jakýmkoli způsobem manipulovat.

 

10. Před odchodem z prostor relaxačního sálu zkontroluje po ukončení hodiny vyučující, zda jsou vypnuty všechny elektrospotřebiče, zhasnuta světla, uzavřena okna.

 

11. V případě zjištěné závady nahlásí vyučující  tuto skutečnost bezodkladně v recepci REHAKLUBU.

 

12.Relaxační sál bude provozován bez hudební produkce, která by mohla nadlimitně obtěžovat nejbližší bytovou zástavbu.

 

 

(C) 2011 itpruvodce.cz